zakłady pogrzebowe warszawa zakłady pogrzebowe bródno
kremacja bródno pogrzeby warszawa bródno

Pogrzeby świeckie – Warszawa – ceremonia bez księdza

Bez względu na wyznanie osoby zmarłej, za pogrzeb odpowiedzialni są żyjący członkowie rodziny. Warto zastanowić się nad tym, jakiego pogrzebu mógłby oczekiwać zmarły. Możliwe, że zostawił swoją ostatnią wolę odnośnie tej ceremonii, w której nie życzyłby sobie pogrzebu katolickiego. W takiej sytuacji warto zdecydować się na pogrzeb świecki, bez udziału księdza.

Pogrzeby świeckie – kto prowadzi ceremonię?

ekshumacja zwłok Warszawa

Nasz całodobowy zakład pogrzebowy oferuje możliwość zorganizowania uroczystości pogrzebowych świeckich – bez księdza. Pogrzeb świecki nie przewiduje jego udziału, dlatego jego rolę przejmuje tak zwany mistrz ceremonii pogrzebowej.

Mistrz ceremonii pogrzebowej dba o prawidłowy przebieg uroczystości pogrzebowych z zachowaniem odpowiedniego scenariusza. W naszym kraju jest bardzo wąskie grono mistrzów ceremonii – wynika to z faktu, że pogrzeby świeckie zdarzają się rzadko. Jednakże obserwujemy tendencję do rosnącej liczby tego rodzaju uroczystości.

Pogrzeby świeckie – przebieg ceremonii

Pogrzeby świeckie oraz ich scenariusze są uzależniony od oczekiwań rodziny zmarłej osoby. Ceremonia jest z reguły podzielona na dwie części – pożegnanie osoby zmarłej w domu pogrzebowym lub kaplicy oraz odprowadzenie zmarłego do grobu.

Przebieg zazwyczaj wygląda podobnie:

  • uroczystość rozpoczyna się akcentem muzycznym odtwarzanym z urządzenia lub wykonanym przez muzyka,
  • po akcencie muzycznym pojawia się mistrz ceremonii, który wita zgromadzonych na uroczystości oraz wygłasza mowę pożegnalną w imieniu zgromadzonej rodzinnym lub robi to sama rodzina,
  • ostatnim etapem ceremonii jest odprowadzenie zmarłego w kondukcie żałobnym do miejsca jego pochowania,
  • po odprowadzeniu zmarłego, mistrz ceremonii dziękuje zgromadzonym na uroczystości i jeżeli rodzina zmarłego to przewiduje, zaprasza na stypę.

Nasz zakład pogrzebowy oferuje pogrzeby świeckie dopasowane do indywidualnych wymagań rodziny zmarłego. W obszarze naszych usług znajduje się także transport zwłok – jeżeli wymaga tego sytuacja.

 
zakład pogrzebowy warszawa bródno
O firmie zakład pobrzebowy bródno zakład pogrzebowy warszawa
Oferta tani zakład pobrzebowy warszawa zakład pogrzebowy oferta warszawa bródno
Kaplica
Kaplica
Kaplica